Market&Avm Grubu

Türkiye'de parakende sektöründe özellikle 1980'li yılların ortalarından itibaren hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaya başlanmıştır. Bu süreç yoğun bir rekabet ortamından yaşanagelmilştir.

Parakendeye giriş yapan firmaların ve Süpermarketlerin bu rekabette öne çıkmalarını sağlayan reklamasyon yoğun ilgi görmektedir. Erdal Etiket baskı kalitesi, fiyat politikası, hızlı dağıtım kanalları ve kolay takip sistemi ile Perakende sektörünün baskı işlerinde ana oyuncu haline gelmiştir.